ขนาดงานสกรีนร่มสนาม

งานสกรีนร่มสนาม

     นอกจากสีร่มสนามที่ให้ความโดดเด่นแล้วนั้น การเพิ่มสีสันให้กับร่มสนามให้ดูเด่นสะดุดตา และมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั้น ก็คือการเพิ่ม งานสกรีนร่มสนาม ด้วยโลโก้ต่างๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร บริษัทฯ หรืองานกิจกรรมใดๆก็ตาม ล้วนแต่ต้องมีตราสัญลักษณ์หรือโลโก้กันทั้งนั้น ดังนั้นแล้วงานสกรีนโลโก้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมี โดยทางเราสามารถสกรีนโลโก้ให้กับลูกค้าได้ 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

1.งานสกรีนโลโก้แบบทั่วไป

     เป็นการสกรีนโลโก้ลงบนตำแหน่งของตัวร่มด้านบนเท่านั้น โดยมีทั้งหมด 8 ตำแหน่งด้วยกัน ลูกค้าสามารถกำหนดสีและตำแหน่งสกรีนได้ตามต้องการ โดยขนาดของโลโก้ที่ใช้สกรีนนั้น จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามลักษณะของทรงร่ม ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลขนาดโลโก้ได้กับทางฝ่ายขายได้เลยค่ะ

งานสกรีนร่มสนามทั่วไป ทรงกลม8ช่อง

     งานสกรีนร่มสนามทรงกลม 8ช่องนั้น ลูกค้าสามารถกำหนดตำแหน่งได้ตั้งแต่ 1 ตำแหน่ง จนถึง 8 ตำแหน่ง โดยขนาดงานสกรีนโลโก้ในแต่ละช่องนั้นจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการออกแบบโลโก้เพราะมีเพียงขนาดเดียว

งานสกรีนร่มสนามทั่วไป ทรงสี่เหลี่ยม8ช่อง

     งานสกรีนร่มสนามทรงสี่เหลี่ยม 8ช่องนั้น จะแตกต่างจากงานสกรีนอื่นๆ เพราะขนาดของช่องร่มนั้นมีขนาดที่แตกต่างกัน 2 ขนาดคือ ช่องขนาดใหญ่และช่องขนาดเล็ก ทำให้ขนาดงานสกรีนโลโก้นั้นมี 2 ขนาดด้วยกัน ทำให้ลูกค้าจำเป็นต้องออกแบบโลโก้เป็น 2 ขนาด เพื่อใช้ในงานสกรีนบนร่มสนามสี่เหลี่ยม 8ช่องนี้

งานสกรีนร่มสนามทั่วไป ทรงสี่เหลี่ยม4ช่อง

     งานสกรีนร่มสนามสี่เหลี่ยม 4ช่องนั้น จะมีลักษณะแบบเดียวกับการสกรีนบนร่มสนามทรงกลม 8ช่อง เพียงแต่มีจำนวนตำแหน่งงานสกรีนเพียง 4 ตำแหน่งเท่านั้น โดยขนาดของโลโก้นั้นเท่ากันหมดทุกช่อง


2.งานสกรีนโลโก้แบบพิเศษ

     งานสกรีนร่มสนามแบบพิเศษเป็นการสกรีนโลโก้ลงบนตำแหน่งของร่มสนามได้ทุกช่อง ทั้งช่องด้านบนและช่องชายร่ม ทั้งหมด 16 ตำแหน่ง ลูกค้าสามารถกำหนดตำแหน่งและจำนวนสีสกรีนได้ตามต้องการ แต่เรื่องของขนาดโลโก้นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะทรงร่มแต่ละชนิด ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้กับทางฝ่ายขายได้เลยค่ะ

งานสกรีนร่มสนามแบบพิเศษ

ตัวอย่างงานสกรีนร่มสนาม


     แบบตัวอย่าง งานสกรีนร่มสนาม ร่มชายหาด ร่มแม่ค้าที่ลูกค้าได้ติดต่อสั่งทำร่มกับทางโรงงานของเรา ลูกค้าสามารถกำหนดตำแหน่งงานสกรีนของร่มได้ตามต้องการพร้อมทั้งขนาดของโลโก้สามารถสอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขายของเรา โดยรายละเอียดงานสกรีนโลโก้นั้น เป็นงานสกรีนโลโก้สีตายโดยนำเป็นจำนวนสี และ จำนวนช่องในการสกรีน

     สำหรับการสกรีนโลโก้ร่มสนามนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าที่สำหรับร่มพรีเมี่ยมนิยมสั่งทำเป็นจำนวนมาก โดยจะนิยมเป็นงานสกรีนโลโก้แบรนด์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ โดยงานสกรีนร่มสนามที่โรงงานทำร่มสนามของเราทำให้กับลูกค้านั้นเป็นงานสกรีนสีตาย คือการนับจำนวนสี ไม่ใช้งานสกรีนแบบไล่เฉดสี และนับจำนวนช่องในการสกรีนเช่น โลโก้ลูกค้ามีสีทั้งหมด 3 สีในโลโก้ และลูกค้าเลือกสกรีนช่องร่ม 4 ช่องแบบสลับกับช่องเปล่า ทางโรงงานของเราก็จะเรียกว่างานสกรีน 3สี 4ช่อง สำหรับลูกค้าท่านในที่สงสัยขั้นตอนการผลิตร่มสนาม ร่มแม่ค้า หรือร่มชายหาด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขายของเราได้เลยทันทีนะคะ